Fantastico Production logo tumma

Tietosuojaseloste

Päivitetty syyskuussa 2023

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Fantastico Production Oy Ltd on sitoutunut suojaamaan ohjelma- ja tapahtumapalvelujen käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön puitteissa.

1. Rekisterinpitäjä

Fantastico Production Oy Ltd
Y-tunnus: 2949296-9
Käyntiosoite: Uutiskatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin: +358 500 804 959

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Fantastico Production Oy Ltd:ssä Minna Pentti, minna.pentti@fantasticoproduction.fi, puh. +358 500 804 959.

2. Rekisterit

Fantastico Production Oy Ltd:n ylläpitämät, asiakastietoja sisältävät rekisterit ovat sähköisen uutiskirjeen markkinointirekisteri (MailChimp), asiakasrekisteri ja tilaisuukutsuja varten laadittu asiakasreksiteri Lyyti-järjestelmään.

Markkinointirekisteri perustuu asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin, mikäli asiakas ei ole erikseen kieltänyt markkinointia. Käytettyinä tietoina ovat useimmin vain nimi ja sähköpostiosoite. Asiakas poistuu automaattisesti rekisteristä, kun hän ilmoittaa, että ei halua enää jatkossa saada uutiskirjeitä tai tiedotteita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ohjelma- ja tapahtumapalveluiden tuottamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen. Henkilötietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

4. Rekisterien tietosisältö

Markkinointi- ja asiakasrekisterit voivat sisältää asiakkaista seuraavia tietoja
– nimi
– sähköpostiosoite
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– organisaatio ja asema
– organisaation osoitetiedot.

5. Rekisterien säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä, rekisteröidyltä itseltään, tiedusteluja ja tarjouksia pyytäneistä yritysten yhteyshenkilöistä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja mahdollisista muista julkisista lähteistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin edellä mainittuja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tässä rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä myöskään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Postituslistaltamme voi poistua kukin itse lähettämämme markkinointisähköpostin sisältämän linkin kautta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä oikeus saada tieto mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 1).

Lähettämissämme suoraposteissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä käsittelevät Fantastico Production Oy Ltd:n työntekijät. Tietojen käsittely on ohjeistettu ja käyttöä on rajattu käyttövaltuuksin. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.